Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania

GRUPA I

Animatorka : p. Bernadeta Dominiec

  1. Burny Nikola
  2. Krzyżak Wiktora
  3. Lipińska Daria
  4. Nosek Natalia
  5. Szeląg Wiktoria
  6. Szumiło Małgorzata
  7. Winiarska Maria
  8. Wróbel Amelia

  Spotkanie: 09.10.2017 (poniedz.) godz. 19.00

  Różaniec: 10.10.2017 (wtorek) godz. 17.15

  Msza święta: 20.10.2017 (piątek) godz. 18.00

 

 

GRUPA II

Animatorka: p. Ilona Stempel

  1. Chrobok Wiktoria
  2. Herbska Oliwia
  3. Jankowska Barbara
  4. Kwapik Wiktoria
  5. Makuch Weronika
  6. Poks Weronika
  7. Ryś Justyna
  8. Ślusarska Sonia

  Spotkanie: 17.10.2017 (wtorek) godz. 19.00

  Różaniec: 19.10.2017 (czwartek) godz. 17.15

  Msza święta: 20.10.2017 (piątek) godz. 18.00

 

GRUPA III

Animator: p. Tomasz Stempel

  1. Głogowski Szymon
  2. Koba Michał
  3. Krzyżanowski Paweł
  4. Kunicki Wiktor
  5. Liwoch Daniel
  6. Pertkiewicz Jakub
  7. Słupik Jakub
  8. Urban Piotr
  9. Wilczek Dawid

  Spotkanie: 23.10.2017 (poniedz) godz. 19.00

  Różaniec: 25.10.2017 (środa) godz. 17.15

  Msza święta: 20.10.2017 (piątek) godz. 18.00


Kandydaci do bierzmowania:

 • uczestniczą w każdą niedzielę we Mszy świętej.
 • raz w miesiącu przystępują do spowiedzi świętej.
 • raz w miesiącu uczestniczą we Mszy świętej tygodniowej
 • raz w miesiącu biorą udział w spotkaniu swojej grupy
 • W październiku kandydaci do bierzmowania uczestniczą w przygotowanej przez swoją grupę modlitwie różańcowej.